Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại NKT Việt Nam

VIET NAM NKT CO.,LTD VIET NAM NKT CO.,LTD VIET NAM NKT CO.,LTD VIET NAM NKT CO.,LTD

VIET NAM NKT CO.,LTD

Top Doanh Nghiệp Cơ điện Uy tín tại Việt Nam

VIET NAM NKT CO.,LTD

Top Doanh Nghiệp Cơ điện Uy tín tại Việt Nam

VIET NAM NKT CO.,LTD

Top Doanh Nghiệp Cơ điện Uy tín tại Việt Nam

VIET NAM NKT CO.,LTD

Đồng hành cùng những công trình thế kỷ

KIA-MAZDA LONG BIÊN

KHU A - NHÀ MÁY Z133 ĐƯỜNG LÝ SƠN - LONG BIÊN - HÀ NỘI

CÔNG TRÌNH :  SHOWROOM KIA – MAZDA LONG BIÊN

ĐỊA ĐIỂM       :  Khu A, nhà máy Z133, đường Lý Sơn, Phường Ngọc Thụy,  Quận Long Biên, Tp. Hà Nội

GÓI THẦU      :   Thi công HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ   CHỐNG SÉT

Thông tin chi tiết

THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ   CHỐNG SÉT

    

 

 

 

 

 

 

 

Phần thi công: chịu trách nhiệm thi công hoàn thành công trình và bàn giao cho Chủ đầu tư, việc thi công công trình phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật theo hồ sơ thiết kế đã được Chủ đầu tư, hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Đối với các vật tư chính; bên B phải đảm bảo quy trình thí nghiệm, kiểm tra và lưu mẫu theo đúng quy định(nếu có). Các hạng mục công trình khi hoàn tất thi công đều phải có đầy đủ hồ sơ chất lượng theo quy định trước khi trình Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ nghiệm thu.

Phần cung cấp: Các vật tư, thiết bị  cung cấp để phục vụ thi công phải đảm bảo có nguồn gốc, xuất xứ; mẫu mã, chủng loại, chất lượng vật tư thiết bị phải phù hợp với hồ sơ thiết kế và phải được đơn vị Tư vấn giám sát dự án có ý kiến xác nhận, được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công hoặc lắp đặt vào công trình; trường hợp các vật tư thiết bị không đúng với mẫu mã, chủng loại theo hồ sơ thiết kế thì có văn bản gửi cho các Bên có liên quan (Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát) xem xét, quyết định. Đối với phần lắp đặt thiết bị phải được vận hành kiểm định theo tiêu chuẩn quy chuẩn quy định quy phạm hiện hành và/hoặc theo tiêu chuẩn do Chủ Đầu Tư chỉ định áp dụng.

Đảm bảo thực hiện thi công theo đúng quy trình, quy định và đúng với các hồ sơ thiết kế, các hồ sơ có liên quan đã được phê duyệt.

Đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của công trình và đã có đầy đủ các hồ sơ theo quy trình.

Đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh môi trường, an ninh an toàn lao động, phòng cháy cháy nổ tại công trường và khu vực xung quanh công trường. Trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy nổ mức phạt sẽ do Ban an toàn lao động của Chủ đầu tư quy định.

Luôn đảm bảo về an toàn cho người lao động, khách viếng thăm; công tác an toàn tại công trường luôn phải được che chắn, biển báo hoặc các biện pháp chỉ dẫn cần thiết khác.

Dự án khác

Đối tác

Translate »